Size 12m Oshkosh B'gosh Denim Skirtall

$10.00

Excellent used condition Oshkosh B'gosh denim tiered skirtall. Size 12m

Shoulder to saddle: 15.5"

(i)