Vintage Oshkosh Bgosh Jacket Girls Size 6 Denim Trucker Flannel Puffy

$26.00
Condition: Very Good Used Condition; flannel lining is worn a bit

Vintage Oshkosh Bgosh denim puffy jacket with a flannel lining. Size 6

Flat Measurements:
Pit-pit: 17.25"
Shoulder to Hem: 19"

24 oz
(i)